Bestes Stück

Bladee, Nation, Varg²™ - Every Summer

30.08.2023
von Annie Kahri

⬱            ̑S̑̑w̑̑ȋ̑p̑̑ȇ̑ ̑̑l̑̑ȇ̑f̑̑t̑             ✷⬱            (̲̅S̲̅)(̲̅w̲̅)(̲̅i̲̅)(̲̅p̲̅)(̲̅e̲̅) (̲̅l̲̅)(̲̅e̲̅)(̲̅f̲̅)(̲̅t̲̅)            ♕⬱            ≋̮̑S̮̮̑̑w̮̮̑̑ȋ̮̮̑p̮̮̑̑ȇ̮̮̑ ̮̮̑̑l̮̮̑̑ȇ̮̮̑f̮̮̑̑t̮̑≋.          ✷
Every Summer erschien am 29. August.


more songs:

Wir verwenden Cookies um die Performance unserer Website zu messen. Möchtest du diese Cookies akzeptieren?